جلسه دوازدهم: اضافه کردن نمودار در نرم افزار Prezi

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی اضافه کردن نمودار در نرم افزار Prezi را آموزش می دهیم.